martes, 23 de octubre de 2012


SOM MAJORIA V

Julio Anguita
La resposta a la convocatòria del procés constituent del Front Cívic està superant totes les previsions que en els moments més optimistes havíem concebut. Els escassos mitjans amb què comptem han estat desbordats per una riuada de comunicacions sobre creació d'assemblees què, lluny de disminuir, augmenta incessantment. Per això, el natural impuls d'alegria per aquesta situació, es veu matisat per la insatisfacció que produeix no poder canalitzar dades i informacions amb l'agilitat necessària.
Us donem les gràcies perquè ho esteu comprenent, però la paciència no pot ser infinita i s'imposa que concretem orientacions i propostes tendents a desenvolupar el procés constituent del Front Cívic generant estructures que ho facin avançar cap a la seva maduració. Una maduració que culmina en l'Assemblea Constituent Estatal.
En la meva intervenció del dia 19 vaig anunciar la creació d'una comissió d'organització per a tota Espanya que coordinés el procés per tal de canalitzar esforços, inquietuds i voluntats. Avançar que aquesta comissió estaria formada per dues parts: el col·lectiu Prometeu i una sèrie de persones que per la seva identificació amb el projecte, la seva provada capacitat i la seva incidència en l'espectre sociològic que conforma la majoria, eren per a mi garantia d'eficàcia i eficiència .
Aquestes persones (a costa d'alguna que una altra ampliació) són: Manuel Cañada, Víctor Casc, Francisco Espinola, Ginés Fernández, Ramon Franquesa, Héctor Illueca, Sebastià Martín, Antonio Merchán, Manuel Monereo, Pedro Montes, Henar Moreno, Víctor Ríos, Jesús Romero i Diosdado Toledano. No representen cap assemblea i m'han fet el favor d'aportar temps i esforços. Han estat escollits a títol personal pels seus valors i no com a representants dels seus territoris ja què aquesta qualitat de representant només pot adquirir-se en votació lliure pels representats.
Una reflexió posterior ens ha fet estimar que havíem avançar inequívocament, des de ja, cap a la plena representativitat democràtica. En conseqüència proposem que a aquesta Comissió d'Organització s'incorporin, amb plena representativitat, una o un representant per cada província i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Amb això perseguim dos objectius:

  1. Promoure un procés de substitució gradual dels dos conjunts no elegits (Prometeu i les persones anteriorment relacionades) pels electes des de la base o el nivell corresponent. Procés que hauria d’acabar abans de la convocatòria de l'assemblea constituent estatal.
  2. Incentivar el procés d'estructura provincial per tal que es vagi avançant en la configuració dels nivells de comunitat autònoma i el nacional.
Creiem que en el nivell provincial s’hauria d’elegir un nucli de coordinació amb responsabilitats temàtiques. En el si d'aquest s'hagués de triar la persona que s'incorporaria a la comissió d'organització estatal, ella rebria les comunicacions, recolliria les opinions, propostes i decisions de la província i les traslladaria a l'esmentada comissió. Us preguem que aquests processos es vegin recollits a les actes corresponents.
Opinem que correspon a les províncies ja constituïdes avaluar el pas cap a l'estructura de comunitat autònoma.
Quan es consideri que el procés organitzatiu del Front Cívic estigui culminat en assemblees de localitat, província i comunitat autònoma la Comissió d'Organització cessa en les seves funcions i obre pas a una Comissió Gestora elegida democràticament per tot el Front Cívic mitjançant els mecanismes que s'aprovin. En conseqüència tant Prometeu com les persones anteriorment esmentades deixen d'exercir les seves funcions ja què ni poden ni volen anar més enllà de la comesa organitzativa assignada.
La Comissió Gestora és l'encarregada d'organitzar l'Assemblea Estatal Constituent en tots els aspectes que això comporta, és a dir elaborar propostes de documentació, organització, estatuts, etc. Serà l'Assemblea Estatal Constituent la que doti al Front Cívic de les estructures i formulació legal que s'acordin amb valor general per a tota Espanya.
Com hem assumit, l'eix central del projecte de Front Cívic és el Programa i la seva forma col·lectiva d'elaborar, discutir i difondre. El Programa es constitueix en el contracte, l'aliança i l'acord entre els integrants de la majoria que dediquen el seu esforç a unir i aglutinar al voltant d'un objectiu comú: canviar les coses perquè la Justícia, la Democràcia, l'Ètica Cívica i la Cultura siguin els valors que estructuren la Sobirania Popular. Els Drets Humans, en resum.
En conseqüència la qüestió del programa és la peça clau de l'organització del Front Cívic. En funció d'això us proposem:

  1. A cada nivell del Front Cívic (assemblea de localitat, provincial, autonòmic i nacional) ha d'haver una comissió dedicada exclusivament a aquesta qüestió. Ella recull informacions, prepara i organitza debats tant a l'intern de l'organització com amb l'extern i només rendeix comptes de la seva gestió davant els membres adscrits del seu nivell i / o l'òrgan corresponent.
  2. El Programa va adquirint complexitat, consistència i rigor durant el procés que condueix a la seva aprovació definitiva en la Coordinació estatal, previ debat a l'Àrea, també estatal. Quan parlem de l'elaboració del Programa també ens referim a la modificació o ampliació. El debat i la participació des de la base és un principi que no es pot conculcar.
  3. Aconsellem la creació d'Àrees d'elaboració col·lectiva segons la temàtica a tractar. En aquestes àrees poden participar també persones (i és aconsellable) que no estiguin adscrites al Front Cívic. El debat com més transparent, plural i participatiu millor. Els adscrits seran, en últim lloc, qui aprovin o rebutgin el treball final. No està de més tenir com a norma d'aplicació flexible la recerca de l'acord, la transacció, l'acostament de posicions sempre que això no signifiqui el qüestionament (via Programa) dels principis que estructuren el Front Cívic.
  4. Els deu punts que en el seu dia vam proposar per iniciar el debat continuen sent vàlids mentre no els substituïu lliurement per altres.
Finalment voldríem fer una consideració sobre alguns petits problemes sorgits en determinats llocs pel que fa a la duplicitat d'assemblees que s'arroguen en exclusiva la representació del Front Cívic. Naixem per aglutinar i unir la majoria al voltant d'un programa, uns valors, una ètica i un fer democràtic i dialogant. I si això és vàlid per al projecte ho és encara més quan està naixent.
Salutacions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tus comentarios