miércoles, 12 de diciembre de 2012

Conclusions de Front Cívic respecte al Debat "És possible una Syriza catalana?"

El passat dia 4 de decembre, el Front Cívic del Garraf và ser convidat per Revolta Global a participar en el debat “Es possible una Syriza catalana?”, juntament amb els partits polítics CUP, EUiA, i ICV. A l´acte també varen asistir ciutadans interessats en el debat.


El Front Cívic es caracteritza per la diversitat ideològica dels seus membres els quals tenen, a l´hora, un punt en comú: el rebuig de les polítiques econòmiques actuals que están suposant el desmantellament de l´Estat de benestar i l´empobriment de la población. No és un partit polític, ni pretén ser-ho. Sí pretén constituir-se en un moviment ciutadà aglutinador de la majoria social afectada per la situació econòmica actual (d´aquí la seva diversitat ideológica) amb l´objectiu que sigui aquesta majoria qui elabori un programa de punts concrets d´aplicació urgent per fer front a les depravadores polítiques actuals. No obstant això, va decidir participar en el debat amb l´objectiu d´explicar el projecte i convidar als assistents a integrar-se en ell, com ho fa amb d´altres moviments socials. Aquesta va ser, en resum, la nostra intervenció en el debat.

Per la seva banda, els representants del partits polítics convidats vàren exposar la seva proposta en relació a quina estratègia crear per fer front a l´actual situación. En resum, la CUP va proposar la creació d´una majoria d´esquerres i la defensa d´un discurs sobiranista català, EUiA va proposar la creació d´un nou marc per a l´esquerra, i ICV la creació d´una “Syriza catalana”. Per la seva part, el Front Cívic va proposar l´elaboració per part de la majoria social d´un programa prenent com a base pel debat els següents deu punts, essent aquesta mayoria la que tingui la força per implantar-ho:

1. Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 1.000 euros al mes. Aquesta quantitat és exactament el 72% de la mitjana dels sis països de la UE que el tenen més alt: Luxemburg (1610 euros), Irlanda (1462 euros), Holanda (1.357 euros), Bèlgica (1336 euros), França (1321 euros), Gran Bretanya (1.148 euros)
 2. Cap pensió per sota del SMI.
 3. Extensió i ampliació de la prestació per desocupació. Tot l'anterior pot servir també per abordar amb pressupostos concrets la possibilitat de la Renda Bàsica.
 4. Reforma fiscal: progressivitat, persecució del frau fiscal, l'economia submergida i els paradisos fiscals. Revisió de la legislació sobre les Societats d'Inversió de Capital Variable (SICAV). Dotar d'infraestructures de tot tipus a la inspecció fiscal de la Hisenda Pública.
 5. Banca pública com corol·lari de la nacionalització de la banca privada i les caixes d'estalvis.
 6. Nacionalització dels sectors estratègics de l'economia. Llei sobre la Obsolescència programada.
 7. Desenvolupament dels continguts dels títols preliminar i VII de la Constitució.
 8. Control i democratització dels canals de distribució i comercialització del sector primari de l'economia per tal d'evitar situacions d'oligopoli que incideixen negativament sobre els preus pagats als productors i sobre els preus pagats pels consumidors.
 9. Efectiva separació entre les esglésies i l'Estat.
 10. Reforma del sistema electoral en el sentit d'implantar un altre proporcional, amb les CCAA com a circumscripció i un col·legi nacional de restes.

Fruit del debat, les alternatives van ser diverses. No obstant, una reclamació va ser majoritària: per part dels ciutadans assistents es proclamava una evident necessitat per que siguin les persones les que s´uneixin (i no únicament alguns partits) contra les polítiques que s´estàn aplicant al nostre país.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tus comentarios