viernes, 18 de enero de 2013

Acte Públic: Iniciativa Legislativa Popular sobre la Renda Mínima Garantitzada

L´ Estatut d´Autonomia de Catalunya preveu, al seu artícle 24.3, que Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen.

No obstant contràriament a allò reconegut a l´Estatut, la Llei 7/2011, de 27 de julio, de mesures fiscals i financeres va modificar la renda mínima (PIRMI) en perjudici de les persones que obligatòriament han de viure d´aquesta ajuda. Per això, Front Cívic Catalunya i tots els Fronts Cívics que en formem part participarem en la presentació d´una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per sol.licitar una renda mínima garantida que sigui digna. 

L´Acte del proper 24 de gener parlarem de com funciona una ILP i en quins termes reivindiquem una renda mínima que garanteixi una vida digna a les persones que la requereixen. Us hi esperem!!


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tus comentarios