domingo, 27 de enero de 2013

Front Cívic es suma a la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania

El passat 24 de gener vàrem celebrar un Acte Públic per la difusió de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre l´adopció d´una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que vol ser impulsada pel Front Cívic de Catalunya. L´acte va ser presentat pel company Armando Varo, del Front Cívic del Garraf, i vàrem comptar amb el company Diosdado Toledano que forma part de la Comissió Promotora d´aquesta iniciativa al Front Cívic de Catalunya. Ens va explicar a tots els assistents què és una ILP i en què consisteix la RGC.

Es tracta del desenvolupament de l´art. 24.3 de l´Estatut de Catalunya que estableix que Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen. Actualmente la situació de pobresa de les famílies va en augment degut a l´increment sense precedents de l´atur al que s´afegeixen les continues retallades als serveis públics bàsics. El que es pretén amb aquesta ILP és garantír a la ciutadania el que ja estableix l´Estatut d´Autonomia: una prestació mínima que garanteixi que les persones no estiguin per sota del llindar de pobresa.

Els requisits que proposem i que recull la ILP per poder accedir a la RGC són:

Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
Estar vivint legalment a Catalunya.
Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.
- Consisteix en una prestació mensual de 664 euros per dotze pagues.
- Té caràcter suplementari, és a dir, es tracta del dret a percebre una quantitat que, sumada als ingressos que ja es tinguin per altres conceptes, suposi que la persona no disposi de menys de 664 euros al mes per viure.

Per què la reivindiquem?
Perque entenem que és superior per a l´Estat el cost econòmic de la pobresa que el que li suposa el que els ciutadans gaudeixin d´una capacitat económica que els permiti viure dignament
Perque el treballador defensarà sense por les seves condicions laborals sapiguent que, en cas d´acomiadament, tindrà la RGC.
Perque existeix solvència econòmica suficient per portar-la a terme i és la que prové de les grans fortunes i d´una política fiscal més rigurosa que persegueixi realment el frau que dona lloc la corrupció.
Perque ja n´hi ha prou d´abocar la ciutadania a  situacions de pobresa sense precedents.
Perque som la majoria en front d´una minoria enriquida.A l´endemà de l´acte, el divendres 25, representants de la Comissió Promotora de la ILP es van reunir amb la Presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, li van presentar el contingut de la Iniciativa, i li van fer entrega del text i memòria de la ILP per donar així començament al tràmit legal.No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tus comentarios