domingo, 19 de abril de 2015

EL FRONT CÍVIC "Som Mayoría" DEL GARRAF VA INFORMAR AHIR 18.04.2015 A L´ ASSEMBLEA "Som VNG" LA SEVA DECISIÓ DE DESVINCULAR-SE DE LA CANDIDATURA, I CONTINUAR MANTENINT EL SEU IMPULS I SUPORT A LA RESTA DEL PROJECTE D´ ASSEMBLEA CIUTADANA "Som VNG".COMUNICAT DEL FRONT CÍVIC “SOM MAJORIA” DEL GARRAF A L´ASSEMBLEA CIUTADANA SOM VNG, EN RELACIÓ A LA CANDIDATURA ELECTORAL DE SOM VNG.

El Front Cívic del Garraf i Podem VNG juntament amb la incorporació posterior d'EUiA, Procés Constituent i, en general, ciutadanes i ciutadans de Vilanova i la Geltrú, ens vàrem comprometre a desenvolupar el projecte d'una Assemblea Ciutadana amb l'objectiu de crear un espai de ciutadania que, mitjançant la participació i implicació de tots els veïns i veïnes de Vilanova que la formen, propiciés les condicions per dur a terme els canvis que la nostra ciutat necessita.

Avui l'Assemblea Ciutadana "Som VNG" camina per ella mateixa, i des de la seva constitució hem desenvolupat les eines que ens permetran fer possible aquest canvi: un programa elaborat col·lectivament, un Codi Ètic com a guia de la nostra activitat diària, una candidatura escollida a través de un procés de primàries i l'element fonamental que uneix els altres tres, l'Assemblea Ciutadana com a garant del compliment i aplicació del programa sobre la base del Codi Ètic a partir de l'endemà de les eleccions.

En tot col·lectiu humà sempre hi ha un marge d´error i acceptem les nostres equivocacions, sobretot quan la seva activitat es desenvolupa en condicions d'escassetat de recursos i limitacions de temps com estan sent les nostres. No obstant, tot això no pot limitar, en absolut, ni convertir-se en excuses amb les que es pretenguin justificar actituds i comportaments qüestionables des del punt de vista ètic, per tots coneguts tant en l'àmbit públic com dins de "Som VNG". Des del punt de vista de Front Cívic del Garraf, aquestes actituds i comportaments no es corresponen amb les noves formes de fer política que tots proclamem, basades en la transparència i la regeneració democrática, i que haurien de constituir, de fet i no només de paraula, les senyals d'identitat de tots els membres de "Som VNG" i, especialment, de totes les candidates i candidats que formen la llista electoral. Entenem que l'ètica no es pot eludir per una qüestió de recursos ni de limitacions de temps, sinó que forma part de les qualitats personals de cadascú de nosaltres i, en aquest sentit, es té o no es té.

El Front Cívic del Garraf sempre ha tractat aquestes situacions amb la prudència, la discreció i la transparència necessària que mereixen, i ho ha expressat públicament en diferents ocasions de la manera que tots heu pogut conèixer. Però arribat aquest moment, i en base al que s'ha exposat anteriorment, hem comunicat a l'Assemblea Ciutadana "Som VNG" que el Front Cívic "Som Majoria" del Garraf ES DESVINCULA de tot el relatiu a la candidatura de "Som VNG", per entendre que aquestes actituds i pràctiques observades durant el desenvolupament del projecte no es corresponen amb els elements i principis ètics que el Front Cívic del Garraf entén que s´han de requerir per representar a la ciutadania.

Les persones que formem part del Front Cívic del Garraf reafirmem a totes les companyes i companys amb els que compartim les nostres il·lusions que seguirem treballant per i pel projecte d'Assemblea Ciutadana "Som VNG", amb la mateixa força i entusiasme amb els que ho hem fet fins ara, impulsant la seva organització i consolidació, així com assegurant la defensa i aplicació del programa i el Codi Ètic des del mateix dia després de les eleccions, juntament amb la participació i implicació de tota la ciutadania.

Vilanova i la Geltrú, a 18 de abril del 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tus comentarios